Puto Maya Recipe

Puto Maya Recipe

Ingredients:

  • 1 tasang bigas na malagkit
  • 2 tasang bigas na hindi malagkit
  • 1 tasang asukal “suchar”
  • 1 niyog na kinayod
  • Gata ng niyog

Cooking Instructions:

  1. Sa isang tasa at kalahating tubig na may kasamang gata ng niyog at asukal, ay isasaing ang bigas na may halong malagkit. Kapag luto na, ay mainit pang ihuhulma sa isang tasa at bawa’t tumpok ay lalagyan ng isang kutsarang kinayod na niyog at sa ibabaw nito ay isang kutsarang asukal.
  2. Ang asukal na ito ay hindi yaong isinama sa pagkasaing. Ito ang kakaning ipinagbibili.


Disclaimer

Panlasang Pinoy Recipes™ is a food blog that compiles delicious and easy to prepare recipes from various sources around the web. We claim no credit for any images, recipes and videos featured on this blog unless otherwise noted. Read More....

1 Response

  1. cristina says:

    I’m happy that you share your recipe …I love to cook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>