Top Filipino Recipes of Panlasang Pinoy Recipes

Puto Maya Recipe

Puto Maya Recipe

Ingredients:

  • 1 tasang bigas na malagkit
  • 2 tasang bigas na hindi malagkit
  • 1 tasang asukal “suchar”
  • 1 niyog na kinayod
  • Gata ng niyog

Cooking Instructions:

  1. Sa isang tasa at kalahating tubig na may kasamang gata ng niyog at asukal, ay isasaing ang bigas na may halong malagkit. Kapag luto na, ay mainit pang ihuhulma sa isang tasa at bawa’t tumpok ay lalagyan ng isang kutsarang kinayod na niyog at sa ibabaw nito ay isang kutsarang asukal.
  2. Ang asukal na ito ay hindi yaong isinama sa pagkasaing. Ito ang kakaning ipinagbibili.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

2 comments

Leave a Reply